Fagrådet i FFB

Fagrådet i Foreningen for barnepallasjon. Alle barn og ungdommer og deres familier som har behov for barnepalliasjon skal få støtte, riktig omsorg og blir styrket i situasjonen de befinner seg til enhver tid, uavhengig av sted og diagnose.

Andrè Grundevig

Varamedlem

Eli Orten

Fagråd i FFB

Isabell Kjærstad Pedersen

Fagråd i FFB

Siv Sandvik Gjertsen

Styremedlem

Therèse Kjellin

Fagråd i FFB

Tove Skyttemyr

Fagråd i FFB

Jon Sverre Skranes

Fagråd i FFB

Kristian Imingen Skjellet

Fagråd i FFB

Jakob Buchreitz

Fagråd i FFB