Sponsor

Vi søker sponsorer og støttepartnere! For våre sponsorer og støttepartnere kan vi tilby promotering via webside, nyhetsbrev, Facebook og Twitter.

FFB jobber målrettet og kunnskapsbasert for å sikre best mulig omsorg og behandling for alvorlig syke og døende barn i Norge. FFB er en politisk-, livssyns- og diagnosenøytral organisasjon. Organisasjonens medlemmer består av helsepersonell, pårørende, bedrifter og andre interesserte.

Vår jobb er i høyeste grad basert på frivillighet, selv om vi mottar øremerkede midler over statsbudsjettet. Vi søker derfor personer og bedrifter som ønsker å støtte arbeidet, men som også ser verdien i promoteringskanalene vi kan tilby.

Fyll ut skjema eller kontakt oss på kontakt@barnepalliasjon.no, så svarer vi på det du måtte lure på.