Innspill og høringer

Innspill og høringer

I 2020 bidro vi gjennom møter, høringsuttalelser og annen kontakt med innspill til blant annet disse prosessene:

  • Pårørendestrategien, som skal bidra til at pårørende blir anerkjent som en ressurs og at de selv kan leve gode liv.
  • Likeverdsreformen, som skal gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller har barn med behov for sammensatte tjenester.
  • st.7 Helsefelleskap, nasjonal helse- og sykehusplan for perioden 2020-2023.
  • st.24, om hvordan lindrende behandling og omsorg kan utvikles til å møte dagens og fremtidens utfordringer.
  • Forslaget om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
  • Forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning og barnesykepleierutdanningen.
  • Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven.
  • Nasjonal veileder, samarbeid og samordning for bedre velferdstjenester.
  • Dok 8, representantforslag om frivillighet

Høingsvar fra FFB til NOU på liv og død 2017

Statsbudsjettet 2014

Protokoll

Vedtekter til Foreningen for barnepalliasjon FFB