Tjenester og tilbud

Når timeglasset er i ferd med å renne ut. Når en er svak og sliten. Da trenger man et sterkt støtteapparat med kunnskap om barnepalliasjon. Dette vet vi. Tradisjonell helseutdanning vektlegger kurasjon. Synet på barnet som pasient har endret seg betydelig i de senere år. De store fremskrittene innen pediatrien øker kravet til kompetansen for pleiepersonellet.

Foreningen for barnepalliasjon (FFB) er en nasjonal ressurs for helsepersonell som arbeider med, eller ønsker å arbeide med barnepalliasjon.

Vi arbeider for at alvorlig kronisk syke og døende barn og deres pårørende skal oppleve kvalitet, trygghet og verdighet hele veien. Som organisasjon jobber vi kontinuerlig med informasjon, kunnskap og opplysningsarbeid om barnepalliasjon og er en viktig og etterspurt kompetanseformidler for helsepersonell. Vi arrangerer konferanser, kurs og fagdager i flere kommuner, ved universiteter og høyskoler. Vi kan også komme til dere å arrangere fagdager.

Ta kontakt med oss på e-post eller telefon om det er noe vi kan bistå deg/dere med av kompetansehevende tiltak.

Vi kan hjelpe med:

  • veiledning og rådgivning for helsepersonell, studenter og pårørende
  • konsulenttjenester
  • foredrag og fagdager
  • prosjekter og kompetansehevende tiltak
  • kurs, seminar og konferanser innen barnepalliasjon
  • studieturer for helsepersonell med faglig innhold (FFB har inngått flere avtaler med barnehospicer)
  • workshop for både helsepersonell og pårørende

Vi jobber også med flere kommuner i forhold til barnepalliasjon og har gode referanser.

De små øyeblikkene blir dyrebare og viktige i livets siste fase, også når man vet at en er på vei dit. Tiden er dyrebar. Ønsket er å bruke de tilmålte dagene eller timene sammen. Være hud mot hud, med så få praktiske utfordringer og plager som mulig. For at barn, søsken og pårørende skal få oppleve dette, må de være omgitt og støttet av et helsevesen som er kompetent, som har ressurser, og som er spesialisert på fagfeltet barnepalliasjon.