Pre- og perinatal palliasjon

Utviklingen av avansert fostermedisin fører til ny behandling og omsorg, som på fagspråk kalles pre- og perinatal palliasjon.

Et spedbarns død eller ved påvist alvorlig diagnose under svangerskapet eller i løpet av de første dagene, ukene eller måneder er en stor tragedie. Det er derfor svært viktig at det etableres tjenester som kan gi høy kvalitet og støtte til familiene som gjennomgår dette. Behovet for denne typen palliasjon kan bli aktuelt under svangerskapet, ved første ultralyd eller etter fødsel.

Denne typen lindrende omsorg er i faglitteraturen omtalt som perinatal palliasjon og ble definert i 1995 av Dr. Byron Calhoun og Nathan Hoeldtke. 7 land i Europa tilbyr denne omsorgen, i USA har man 150 oppegående omsorgsprogram i 36 stater der perinatal palliasjon tilbys. I Norge har vi Nasjonalt senter for fostermedisin (NSFM) og FFB.

Perinatal palliasjon, er en innovativ omsorgsmodell som støtter foreldrene som får påvist at fosteret har en livstruende eller livsbegrensende tilstand under graviditeten. Dette er et tilbud til hele familien fra diagnosen stilles; både før, under og etter fødselen. Dette er en omsorgsmodell som lett kan inkorporeres i standardomsorg og fødselsplanlegging. Det er en praktisk og løsingsorientert respons til en utfordrende situasjon som avansert fosterdiagnostikk medbringer. Perinatal palliasjon er en aktiv handling og en annen type omsorg enn den tradisjonelle. Den retter seg spesifikt mot denne pasient-gruppen.

Perinatal hospice, hospice i mors liv, eller mors liv som hospice er en tankemodell mer enn et sted, og baserer seg på hospicefilosofiens verdier. Mens perinatal palliasjon inkluderer flere medisinske tiltak, er hospice i mors liv en tankemodellen som er basert på støttetiltak. Begge modellene passer inn i WHO sin beskrivelse av palliasjon.

FFB jobber for å styrke og øke oppmerksomheten for omsorgen til gravide som får påvist alvorlige tilstander og sykdommer ved svangerskapet. Vi samarbeider med Nasjonalt senter for fostermedisin. Perinatal palliasjon er for alle som får påvist alvorlig tilstander hos fosteret, den setter ikke spørsmålene om for og imot abort opp mot hverandre.

Last ned brosjyre  her: Hospice i mors liv

Dokumenter og linker:

Perinatal hospice video
Se link

Ny veileder for palliasjon til nyfødt-intensiv avdelinger
Se dokument

Informasjon til gravide om fosterdiagnostikk
Se dokument