Helsepolitikk

Vi er en politisk, livssyns- og diagnosenøytral organisasjon. Frivillighet og politikk henger sammen, spesielt viktig er dette i det banebrytende arbeidet med barnepalliasjon som er. Samarbeid med og påvirkningsarbeid ovenfor politikere er viktig for at de skal fatte gode beslutninger på barnepalliasjonsområdet.

Flere sentrale politikere har engasjert seg i organisasjonens arbeidet siden oppstarten i 2009.  Her kan du lese om hva politikere sier om arbeidet til foreningen og barnepalliasjon. De siste innleggene kommer først.

Sylvi Listhaug

Frp

Dere gjør en formidabel innsats og et nybrottsarbeid for behandling og oppfølging av alvorlig syke og døende barn og deres pårørende og jeg tror ikke vi ville vært der vi er i dag på området barnepalliasjon uten hjelp fra dere. Les mer

Sylvi Listhaug

Frp

Olaug Vervik Bollestad

Krf

«Jeg vil takke for samarbeidet med Foreningen for barnepalliasjon FFB så langt, og jeg ser fram til at vi kan jobbe videre sammen for å sikre et godt omsorgstilbud for alle alvorlig syke og døende barn, for deres familier og pårørende.» Les mer

Olaug Vervik Bollestad

Krf

Morten Wold

Frp

«Gleden over å få barn, kan vendes til endeløs smerte når man mister det. Dessverre er det ikke til å unngå at også barn blir syke – og dør i ung alder. Nettopp derfor ønsker regjering fokus på smertelindring og barnepalliasjon for å sikre barn og familie så god livskvalitet som mulig. Regjeringen har i år øremerket 3,5 mill. kroner til frivillige organisasjoner som arbeider for å spre kunnskap og informasjon om barnepalliasjon, lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom.» Les mer

Morten Wold

Frp

Tone W. Trøen

Høyre

Lindrende enheter og hospice er ikke bare et sted for døende. Noen pasienter er der i en kort periode, for å få trygghet, få igangsatt god smertelindring og for å få orden på følelser og relasjoner. Les mer

Tone W. Trøen

Høyre

Kari Kjønaas Kjos

Frp

«Foreningen for barnepalliasjon FFB, skal ha mye av æren for at vi er der vi er i dag – og at palliasjon har fått langt mer oppmerksomhet sammenlignet med for bare kort tid siden.» Les mer

Kari Kjønaas Kjos

Frp

Ketil Kjenseth

Venstre

«FFB gir stemme til barn og pårørende i en sårbar situasjon, og løfter viktige spørsmål inn i samfunnsdebatten. Det vil jeg gjerne benytte anledningen til å takke for”. Les mer

Ketil Kjenseth

Venstre

Freddy de Reuter

Arbeiderpartiet

«Jobben dere i «Foreningen for barnepalliasjon FFB» gjør, er uvurderlig. Jeg er også klinkende klar på at det ikke finnes noen politisk sak som er viktigere enn palliasjon for barn og unge». Les mer

Freddy de Reuter

Arbeiderpartiet

Trine Skei Grande

Venstre

Først vil jeg benytte anledningen til å takke for den fantastiske jobben «Foreningen for barnepalliasjon FFB» gjør, både for å sette denne problemstillingen på den politiske dagsorden, men aller mest for den støtten og ressursen dere er for familier som er i en svært vanskelig livssituasjon. Les mer

Trine Skei Grande

Venstre

Liv Signe Navarsete

Senterpartiet

«Foreningen for barnepalliasjon FFB støtter og ivaretar interessene til de av oss som opplever den ufattelige tragedien det er å skulle ha omsorg for barn i livets siste fase.» Les mer

Liv Signe Navarsete

Senterpartiet

Jonas Gahr Støre

Arbeiderpartiet

Hvert år dør over 600 barn, og et ukjent antall barn vil ha behov for lindrende behandling. Organisasjonen ”Foreningen for barnepalliasjon FFB” har bidratt til å sette fokus på dette, og det fortjener de ros for. Les mer

Jonas Gahr Støre

Arbeiderpartiet

Audun Lysbakken

SV

«Foreningen for barnepalliasjon FFB» gjør en utrettelig innsats for å sette palliativ behandling for barn på dagsordenen. Organisasjonen er et viktig talerør for en gruppe som trenger å få sin stemme hørt i den offentlige debatten. Helsevesenet har ikke bare som oppgave å gjøre oss friskere, men også å gi oss en så høy livskvalitet som mulig når vi er rammet av alvorlige diagnoser. Jeg vil takke dere for den jobben dere gjør. Les mer

Audun Lysbakken

SV

Bent Høie

Høyre

«At palliasjon for barn er kommet på den politiske agenda er et testamente til frivilligheten og sivilsamfunnets rolle i velferdssamfunnet.» Les mer

Bent Høie

Høyre

Jon Jæger Gåsvatn

Frp

«Jeg ønsker organisasjonen – Foreningen for barnepalliasjon FFB – lykke til med sitt videre arbeid. Sammen håper jeg vi kan bidra til å få bedret tilbudet. Norge ligger sørgelig langt etter andre land det er naturlig å sammenligne seg med på dette området. Som nasjon skulle vi ha råd til å kunne få et langt bedre tilbud for døende barn og deres pårørende. Etter mitt syn har vi ikke råd til å la være» Les mer

Jon Jæger Gåsvatn

Frp

Geir-Ketil Hansen

SV

«Foreningen for barnepalliasjon FFB» er en viktig og nødvendig organisasjon i arbeidet med å gi bedre lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Organisasjonen er en viktig formidler av god og oppdatert forskning, men også et viktig talerør for en gruppe som trenger å få sin stemme hørt i den offentlige debatten. Palliativ omsorg for barn handler om menneskeverd. Helsevesenet har ikke bare som oppgave å gjøre oss friskere, men også å gi oss en så høy livskvalitet som mulig når vi er rammet av alvorlige diagnoser. Organisasjonen har på en forbilledlig måte satt dette på dagsorden».

Geir-Ketil Hansen

SV

Knut Arild Hareide

Krf

«Foreningen for barnepalliasjon FFB» gjør en enormt viktig jobb for å sette lindrende behandling til døende barn på dagsorden. Jeg ønsker dere all lykke med arbeidet, og ser frem til det videre samarbeidet.» Les mer

Knut Arild Hareide

Krf

Erna Solberg

Høyre

«Vi har et stykke igjen for å nå målet om god og verdig omsorg ved livets slutt. «Foreningen for barnepalliasjon FFB» gjør en viktig innsats for å bedre tilbudet.» Les mer

Erna Solberg

Høyre

Sonja Mandt

Arbeiderpartiet

«Foreningen for barnepalliasjon FFB» er en viktig organisasjon. Den presser på for å få til stadig bedre tilbud for barn enn de som finnes i dag. Å være talerør for en gruppe som ikke selv har stemme, er flott. Organisasjonen gjør et viktig arbeid, og jeg håper at vi sammen kan få til å lage gode tilbud til barn som trenger det. Les mer

Sonja Mandt

Arbeiderpartiet

Siv Jenssen

Frp

«Foreningen for barnepalliasjon FFB» har gjort en enestående jobb for å sette denne problematikken på dagsorden. Jeg kan garantere at vi skal gjøre vårt for å bidra i denne kampen.» Les mer

Siv Jenssen

Frp

Laila Dåvøy

Krf

«KrF støtter varmt at organisasjonen foreningen for barnepalliasjon FFB kan bidra til å bygge opp nødvendig kompetanse.» Les mer

Laila Dåvøy

Krf