For helsepersonell

I tradisjonell helseutdanning vektlegges kurasjon. Synet på barnet som pasient har endret seg betydelig de senere år. De store fremskrittene innen pediatrien øker kravet til pleiepersonellet.

Både leger, sykepleiere og annet helsepersonell vil dra stor nytte av økt kunnskap om symptomlindring, terminalpleie, det døende barnet og helhetlig palliativ behandling av barn som målgruppe.

FFB er opptatt av og jobber for at barnepalliasjon skal bli implementert i utdanning og videreutdanning. Skal vi sikre at barn får den beste kvalitative omsorgen i tråd med internasjonale anbefalinger, bør det utvikles nye, nasjonale læreplaner i Norge.

Hvis helsepersonell skal innta en sentral rolle i samhandlingsreformen, må de ha tilstrekkelig medisinsk- og sykepleiefaglig kunnskap om spesifikke sykdommer og om konsekvensene helseproblemene skaper i hverdagen. Videre er det viktig med spesialkunnskap om lærings-, mestrings- og sorgprosess.

FFB har et godt samarbeid med ulike fagmiljøer internasjonalt og nasjonalt, bl.a. Psykologforeningen, Barnesykepleierforbundet og Barnelegeforeningen.

Vi gjennomfører kurs, fagdager og tilbyr en rekke tjenester og veiledning for helsepersonell. De fleste gir meritterende poeng. Som medlem i FFB får helsepersonell oppdatert informasjon og kunnskap om fagområdet barnepalliasjon.

Kontakt oss

Navn