Ressurser

Meld. St. 24: Lindrende behandling og omsorg

Download

Rammeverk for standarder og normer for hospiceomsorg og palliasjon i Europa

Download

EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2019

Download

Omsorg for barn ved livets slutt

Download

Kjernekompetanse for utdanning i barnepalliasjon

Download

Ti år i livet – fortellingen om barnepalliasjonens historie i Norge

Download

Barnepalliasjon informasjonsbrosjyre

Download

Charteret

Download

Global Atlas of Palliative Care

Download

Palliaped – A network of specialists sharing information for high-quality pediatric palliative care

Link