Ventesorg

Å leve med ventesorg kan øke bevisstheten om hvordan livet leves og gi en dypere innsikt i prosessene. Tiden kan få en ny og annen verdi for de som opplever dette. Flere foreldre beskriver at de lever sterkt og at dagene også kan oppleves som gode. Meningsskapende opplevelser gir håp og mestring. Samtaler om døden er ofte tabubelagt, både i sosiale sammenhenger og i møte med hjelpeapparatet, derfor er ventesorgen så viktig å forstå og ha innsikt i.

Ventesorg er grunnleggeren av  Foreningen for barnepalliasjon FFB  Natasha Pedersens oversettelse av det engelske "anticipatory grief", som har eksistert i lang tid. Ventesorg er en "normal" sorg som oppstår når en pasient eller en pårørende "venter" et dødsfall eller har fått en alvorlig diagnose. Det var den tysk-amerikanske psykiateren Erich Lindemann som først beskrev fenomenet ventesorg i en artikkel i 1944. I 2010 begynte Foreningen å bruke ordet ventesorg aktivt og har siden da jobbet aktivt med å spre forståelsen av ventesorg og bruken av ordet.

Ventesorg kan også brukes ved andre tilstander og situasjoner som bl.a. at noen er rammet av demens, parkinson, Alzheimer. Enkelt sagt en situasjon der man "vet" at man kommer til å miste eller har mistet noe eller noen som betyr mye. Ordet kan også relateres til tap

Som ord dekker ventesorg mye, det er et verdig, varmt, vakkert og skjørt på samme tid. Et ord som beskriver og dekker en tøff og vanskelig prosess og brukes i sorgens mangfoldige landskap og kupert terreng.

Ventesorgen har mange av de samme symptomene som man opplever etter at et dødsfall har funnet sted. Den inneholder mye av de samme tankene, følelsene, kulturelle og sosiale reaksjonene.

Ventesorg - en følelse av tap før selve døden oppstår - den er blitt beskrevet som en "normal" prosess", men livet er langt fra normalt hvis du går gjennom dette.

Å kjenne til denne typen sorg og sette et ord på den vil kunne hjelpe familie, pårørende, helsepersonell, prester og andre involverte i møtet med dem som bærer på ventesorg.

Les mer om Ventesorg på egen nettside

Nytt om ordet ventesorg

Artikler, blogger og oppgaver om ventesorg