Smertelindring

Barn med alvorlig og uhelbredelige sykdommer har økt risiko for å oppleve unødig lidelse, da mange av de syke barna ikke er i stand til å beskrive hvordan de har det.

Barn gjennomgår stadige fysiske, kognitive og følelsesmessige endringer som igjen kan påvirke alle aspekter av behandlingen. Derfor må vurderinger og behandlinger tilpasses barnets alder og den fysiske og kognitive utviklingen. Der det er mulig skal behandlingsstrategier også alternativt deles med barnet og familien.

Nesten alle døende barn lider av minst ett symptom som svekker livskvaliteten, og 90 % av barna opplever store generelle lidelser.

Gode observasjoner av kvalifisert helsepersonell er derfor viktig for evaluering av situasjonen. Både akutte og kroniske smerte kan påvirke barnets humør, personlighet og sosiale relasjoner.

Barn med kroniske smerter har økt risiko for depresjon, søvnforstyrrelser og symptomer som tretthet, kraftløshet og generell nedsatt fysisk funksjon. Regelmessig evaluering av barnets psykologiske, sosiale, åndelige og fysiske symptomer er viktig for å tilpasse riktig behandling for å oppnå et akseptabelt nivå av livskvalitet. For å lykkes med dette er bruk av medikamentell behandling og tverrfaglig tilnærming avgjørende.

Kommunikasjon

Utvikling av kommunikasjonsferdigheter og samarbeid med foreldre vil være særlig viktig. Bruk av systemer og verktøy for å vurdere smerte hos barn som ikke kan kommunisere verbalt og som er kognitivt svekket, er naturlig å anvende. Verbal og ikke-verbal kommunikasjon skal skreddersys hvert enkelt tilfelle og behov.

Sjekkliste for smerte for barn uten talespråk 

Non-Communication Children’s Pain Checklist Revised (NCCPC-R; Breau et al. 2002)

Dette verktøyet er oversatt til norsk. Instrumentet er utviklet for å måle smerte hos barn i alderen 3-18 år som ikke kan snakke, grunnet kognitive skader eller funksjonshemninger.

Det finnes i to versjoner. NCCPC-R er tiltenkt for bruk i hjemmet/boinstitusjon, mens NCCPC-PV er tiltenkt for bruk ved sykehusinnleggelser der barnet utsettes for ulike smertefulle inngrep og prosedyrer. Instrumentet er, ifølge instruksjonen, enkelt i bruk og krever ingen spesiell opplæring. Last ned skjemaene her: NCCPC-P og PV

Kulturelle faktorer

Uavhengig av nasjonalitet, etnisitet, kulturell eller religiøs bakgrunn, skal barnets kulturelle verdier respekteres uten at det går på bekostning av barnets beste interesser. Et annet aspekt i forhold til vurdering av smerte er kulturelle forskjeller og måten å utrykke og forholde seg til smerter på.

Hovedprinsipper ved smertebehandling

 • Avklar dine holdninger til bruk av opioder og angeletika til barn. Morfinfobi?
 • Unngå unødvendige smertefulle prosedyrer
 • Forebygging av smerter i forkant av en smertefull prosedyre
 • Justering av analgetikadoser til et effektivt nivå
 • Doseintervall (administrere "etter klokken")
 • Tilleggsanalgetika ved gjennombruddsmerter.
 • Administrasjonsmåte (effektivt og praktisk gjennomførbart)
 • Ikke-medikamentelle metoder som integrert del av smertebehandlingen

Hovedprinsipper ved symptomlindring

 • Forverring og tegn til alvorlige symptomer krever Ø-hjelpsbehandling
 • Evt. bivirkninger av medisiner er ikke uvanlig og skal behandles
 • Ikke uvanlig med skiftende forandringer, nye symptomer, medikamentresistens ved sykdomsprogresjon evalueres. Obs på terminalfasen til barn
 • God kommunikasjon og informasjon om avvik, bivirkninger og forandringer gis i forkant

Dokumenter, linker og ressurser

 • WHO har publisert en ny utgave av sin liste over essensielle legemidler og oppdatert den for barn som kom i 2015. Les dokumentet
 • Nye retningslinjer for smertebehandling hos barn - WHO. Les dokumentet
 • Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn. Se link
 • Legemiddelinformasjon til barn og foreldre. Se link
 • Spedbarn føler smerte. Se link
 • Norsk barnesmerteforening. Se link