Forskning

Gjennom FFB er det mulig å søke om prosjektmidler fra DAM til forskningsprosjekter og helseprosjekter

Ønsker du å forske innenfor feltet barnepalliasjon?

Er du tilknyttet etablerte forskningsmiljøer som høyskole, helseforetak, universitet, instituttsektor eller kompetansesenter?

Noen tips som kan være nyttig å ha med seg hvis man ønsker å sende en søknad til Stiftelsen Dam:

• DAM er opptatt av brukermedvirkning i sine prosjekter.
• Formuler en tydelig målsetting med prosjektet
• Formuler en tydelig målgruppe for prosjektet
• Selg inn prosjektet ditt. Hvorfor er det viktig å støtte dette tiltaket?
• Videreføring av prosjektet er også et viktig punkt. Hva skjer i/med prosjektet når prosjektperioden er avsluttet?

Søknaden må fremmes i samarbeid med FFB.

Søk forskningsmidler fra DAM
FFB tar imot søknader til vurdering som søkerorganisasjon inn til DAM. Hvis du lurer på om FFB kan være aktuell søkerorganisasjon for ditt prosjekt, send en kortfattet prosjektskisse til vurdering allerede nå. Skissen kan sendes til: kontakt@barnepalliasjon.no

FFB har flere prosjekter som har fått midler tidligere. Les på STIFTELSERN DAM om Forskning 2021.

Ressurser og forskning innen barnepalliasjon

  • PedPalASCNET er en nettside med ressurser fra et tverrfaglig forskningsnettverk innen barnepalliasjon fra Canada. Her finner du publikasjoner og tips til forskning. Les mer her.