Ungdom

Dette er en pasientgruppe med særskilte behov fordi de er i en livsfase hvor de ofte er mer sårbare. De har derfor behov for informasjon og tilrettelegging som er ulik både barns og voksnes behov. Det å hjelpe ungdommer med det som er viktig for dem, det å få utforske egen identitet og mening vil bidra til å gjøre det lettere for dem.

Barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeidet mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren om barn og unge som trenger samordnet bistand er viktig. Denne veilederen, utgitt 01.12.2015 fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet vil være til hjelp for å danne grunnlag for bedre samarbeid mellom fagområdene.