Utdanning

back to school concept collage

Utdanning til alle som er involverte i barnepalliasjon er et mål som er og må være høyt prioritert, og noe som vi i FFB er veldig opptatt av. Dette er også et internasjonalt satsingsområde. European Association for Palliative Care og Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus utarbeidet en rapport i 2013 som gav anbefalinger for hvordan innholdet i grunnleggende læreplaner for utdanningen innen barnepalliasjon burde være, og hva disse læreplanene burde inneholde. Utdanning er en avgjørende faktor i utviklingen av barnepalliasjon, og derfor må alt helsepersonell og andre fagpersoner få den opplæringen de trenger for å kunne tilby barn og unge og deres familie palliativ behandling og omsorg av ypperste kvalitet.

Barnepalliasjon omfatter mange ferdigheter, men kanskje den aller viktigste er evnen til å lytte og ha forståelse for den svært vanskelige situasjonen barna og foreldrene befinner seg i.

I all utdanning på dette feltet er det viktig å ta med erfaringene til disse familiene og barna og integrere dem i en felles kunnskap, finne informasjon som kan være relevant og foreta en kritisk evaluering av det vi tilbyr når det gjelder mer omfattende kunnskapssystemer, som bør være formet av empatisk kommunikasjon med det enkelte barnet og familien. Dette krever helsepersonell og fagfolk som klarer å finne balansen mellom kognitive ferdigheter, som å lære om de mest aktuelle teknikkene innen symptomvurdering og behandling og deres følelsesmessige engasjement i forhold til barnet og familien. Det er ikke tilstrekkelig å utvikle bare én type ferdigheter.

Barnepalliasjon bør gis av godt utdannet, interessert og kontinuerlig oppdatert helsepersonell og andre fagpersoner som kan tilby barn og foreldre de best tilgjengelige omsorgsmulighetene, uansett hva slags omgivelser de til enhver tid lever i.

Midtpunktet i all barnepalliasjon må alltid være det syke, nyfødte barnet eller den syke ungdommen sammen med hans eller hennes familie og venner. Det er også viktig å se på behovet for palliasjon som kan oppstå for ufødte barn med tilstander som er uforenelige med liv. Opplæring av familiemedlemmer og andre omsorgspersoner er avgjørende og utgjør en svært viktig del av helsepersonellets rolle.

Alle utdanningsprogrammer innen barnepalliasjon må være rettet mot:

  1. Kunnskapstilegnelse.
  2. Utvikling av spesifikke ferdigheter.
  3. Evnen til tverrfaglig tenkning.
  4. Fremdyrking av holdninger som fremmer menneskers verdighet, livskvalitet og erkjennelse av døden.
  5. Evnen til selverkjennelse, refleksjon og refleksiv praksis (Liben et al., 2008; Papadatou, 2009).

Vi har fått oversatt rapporten til norsk fra European Association for Palliative Care og Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus som gir anbefalinger for hvordan innholdet i grunnleggende læreplaner for utdanningen innen barnepalliasjon bør være, og hva disse læreplanene bør inneholde.

Her kan du finne aktuelle steder som har utdanning innen palliasjon (Ikke nødvendigvis barnepalliasjon):

NTNU- Gjøvik, klikk her for informasjon

Lovisenberg diakonale høyskole, klikk her for informasjon

Universitetet i Agder, klikk her for informasjon

Høgskolen i Molde, klikk her for mere informasjon

Vet du om flere? Send oss gjerne informasjon på e-post merk "utdanning" (kontakt@barnepalliasjon.no)