Vil ha innspill til styrekandidater

På ekstraordinær generalforsamlingen 11. desember 2022 skal FFB velge nytt styre. Nå ber lederen av valgkomiteen om innspill på gode kandidater.

- Vi har allerede mange gode kandidater på blokka, men vil gjerne ha flere, sier Jan Willy Føreland.

Sammen med Tove Skyttemyr fra Arendal og Anita Saugen fra Stange utgjør kristiansanderen valgkomiteen som skal foreslå styrekandidater for FFBs generalforsamling.

På valg er 5 kandidater:

1 styreleder,1 nestleder, 1 styremedlem og 2 Vara.

I arbeidet er komiteen opptatt av å finne kandidater som både har ulike kompetanser og geografisk spredning.

- Vi har laget oss en liste over kompetanse og erfaringsbakgrunn som vi mener bør være representert i et slikt styre. I tillegg er vi opptatt av at styremedlemmene skal komme fra ulike deler av Norge, siden FFB er en landsdekkende organisasjon, sier Føreland.

Blant kompetansene han trekker frem, er blant annet erfaring fra frivillige organisasjoner, tidligere styreerfaring (og gjerne fra virksomheter innen helse og omsorg), juridisk bakgrunn, erfaring fra næringsliv og forretningsliv og bakgrunn fra politikk. I tillegg er det viktig at brukerperspektivet blir ivaretatt i styret.

- FFB arbeider for barn og pårørende i svært sårbare livssituasjoner. Da er det viktig at vi finner folk til styret som både er uredde og dyktige. Når FFB også skal stå for opprettelsen og driften av landets første hospice for barn, Andreas Hus i Kristiansand, går virksomheten også over i en ny fase med stor økning i aktivitet og antall ansatte, sier Føreland.

Han håper valgkomiteen i løpet av de neste ukene skal finne enda flere gode kandidater enn de man allerede har identifisert. Derfor ber han om at de som kjenner til aktuelle navn tar kontakt direkte med et av medlemmene i valgkomiteen innen 4. desember

Les pressemeldingen om at FFB søker om støtte til Andreas hus og håper på drift her. 

Se informasjon om invitasjon til ekstraordinær generalforsamling her.

Kontaktinformasjon til valgkomittens leder:

Jan Willy: jwf@barnepalliasjon.no 
Mob 911 92 312