Privatmedlemskap

Velg type

Hovedmedlem  -  350kr/år

FFB er en frivillig, politisk-, livssyns- og diagnosenøytral medlemsorganisasjon. Du kan velge om du ønsker å bli et fast medlem, eller støtte oss med et engangsbeløp. Medlemskap er gyldig i et år. FFB har flere ulike typer medlemskap. Din støtte bringer oss nærmere målet: Bedre omsorg for døende barn. Alle medlemskap gir fordeler i form av rabatt på kurs, kongresser, i nettbutikken, hotellavtaler og andre avtaler som FFB har inngått. Alle medlemmer i FFB er også medlemmer av The European Association for Palliative Care EAPC. Dette medlemskapet gir også medlemmer i FFB 25 % avslag på kongresser og tilgang til siste og oppdatert kunnskap internasjonalt.

Støttemedlem  -  500kr/år

Støttemedlemmer – uten demokratiske rettigheter. Medlemskap er gyldig i et år. Støttemedlemskap er et givermedlemskap, hvor en støtter organisasjonen med en kontingent, men uten at man har medlemsdemokratiske rettigheter eller deltar på organisasjonens aktiviteter og arrangementer. Støttemedlemmer mottar gjerne informasjon om organisasjonsdriften; som medlemsblad og andre publikasjoner. Støttemedlemskap kan tegnes av enkeltpersoner, familier og organisasjoner og eller institusjoner og bedrifter. Støttemedlemskap innebærer økonomisk støtte til Foreningen for barnepalliasjon og gir ingen medlemsrettigheter utover dette, annet enn å kan benytte seg av fordelsavtaler som FFB har. Støttemedlemmene skal betale kontingent fastsatt av generalforsamlingen. Alle medlemskap i FFB gir fordeler i form av rabatt i nettbutikken og hotellavtaler og andre avtaler som FFB har inngått på vegne av organisasjonen.

Familiemedlem  -  450kr/år

Familiemedlemskap med representerte rettigheter Familiemedlemskap betyr at husstanden tegner ett medlemskap og at alle som tilhører husstanden kan benytte seg av organisasjonens aktiviteter/tilbud. Siden medlemskap i organisasjonen er basert på samtykke, er det kun hovedmedlemmet eller kontaktpersonen, som har demokratiske rettigheter i organisasjonen. Rent praktisk tegnes et hovedmedlem pr husstand med et fritt antall tilleggs medlemmer, eller et medlemskap for hele familien med én kontaktperson. Alle medlemskap gir fordeler i form av rabatt på kurs, kongresser, i nettbutikken, hotellavtaler og andre avtaler som FFB har inngått. Alle medlemmer i FFB er også medlemmer av The European Association for Palliative Care EAPC. Dette medlemskapet gir også medlemmer i FFB 25 % avslag på kongresser og tilgang til siste og oppdatert kunnskap internasjonalt.