Bli bedriftmedlem

Med bedriftsmedlemskap støtter dere årlig foreningens arbeidet med å gi en bedre omsorg for døende barn.

Bedriftmedlemskap  -  1450kr/år

Støttemedlemskap uten demokratiske rettigheter Støttemedlemskap er et givermedlemskap, hvor en støtter organisasjonen med en kontingent, men uten at man har medlemsdemokratiske rettigheter eller deltar på organisasjonens aktiviteter og arrangementer. Støttemedlemmer mottar gjerne informasjon om organisasjonsdriften; som medlemsblad og publikasjoner. Støttemedlemskap kan tegnes av enkeltpersoner, familier og organisasjoner og eller institusjoner og bedrifter Støttemedlemskap innebærer økonomisk støtte til Foreningen for barnepalliasjon og gir ingen medlemsrettigheter utover dette. Støttemedlemmene skal betale kontingent fastsatt av årsmøte.

FFB er en frivillig, politisk-, livssyns- og diagnosenøytral medlemsorganisasjon. Du kan velge om du ønsker å bli et fast medlem, eller støtte oss med et engangsbeløp.

Medlemskap er gyldig i et år.

FFB har flere ulike typer medlemskap. Din støtte bringer oss nærmere målet: Bedre omsorg for døende barn.

Alle medlemskap gir fordeler i form av rabatt på kurs, kongresser, i nettbutikken, hotellavtaler og andre avtaler som FFB har inngått. Alle medlemmer i FFB er også medlemmer av The European Association for Palliative Care EAPC. Dette medlemskapet gir også medlemmer i FFB 25 % avslag på kongresser og tilgang til siste og oppdatert kunnskap internasjonalt.