Innstilling fra valgkomiteen: Til nytt styre i FFB

Valgkomiteen legger med dette fram sin innstilling til nye styremedlemmer som velges frem til ordinær generalforsamling i 2023:

Styreleder: Ansgar Gabrielsen

Styremedlem: Siv Sandvik-Gjertsen, Tommy Flata og en ansattrepresentant fra Andreas hus.

Varamedlem: André Grundevig

Valgkomiteen anbefaler også en vedtektsendring slik at foreningens generalsekretær ikke lenger kan velges som styremedlem. Bakgrunn for vedtektsendring er et ønske om at et selvstendig styre skal få mulighet til å jobbe frem den videre strategien for FFB og Andreas hus. Generalsekretæren er ansatt i foreningen, og valgkomiteen ønsker å bytte ut dagens faste styreplass med en ansattrepresentant fra Andreas hus. Dette er viktig for å gi alle ansatte medvirkningsmulighet og innflytelse i styrets arbeid videre.

Valg av nytt styre vil legges frem på en ekstraordinær generalforsamling, og vil derfor innebære at enkelte nye styremedlemmer velges med begrenset tidsperspektiv, frem til neste ordinære generalforsamling. Valgkomiteen ønsker å opprettholde generalforsamling våren 2023 som planlagt, noe som vil gi tid og mulighet til mer informasjonsdeling om pågående prosesser til aktuelle interessenter.

Innstilt styreleder, Ansgar Gabrielsen, ønsker å være arbeidende styreleder for en begrenset periode, fram til generalforsamling våren 2023. På ordinær generalforsamling vil̊ derfor ny styreleder velges.

Valgkomiteen har vært i dialog med flere som kan være interesserte i styreledervervet når FFB har kommet inn i en mer normal driftssituasjon. Ordinær generalforsamling vil̊ samtidig ta stilling til om øvrige medlemmer skal gjenvelges. Ansattes representant velges av og blant de ansatte i FFB, i praksis de ansatte på Andreas hus.

Innstillingen og anbefalingene er enstemmig.

Valgkomiteen består av:

Jan Willy Føreland, leder
Tove Skyttemyr, medlem
Anita Saugen, medlem

Innstillingen er sendt på e-post og per post til alle medlemmer i FFB.

Spørsmål vedrørende valg av nytt styre kan sendes til valgkomiteens leder Jan Willy Føreland på e-post, jwf@barnepalliasjon.no.