Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Foreningen for barnepalliasjon FFB søndag 11. desember 2022 kl. 18:00.

Link til oppkobling på Teams er sendt til alle medlemmer på e-post.

Dagsorden til Generalforsamling for Foreningen for barnepalliasjon FFB

Søndag 11. desember kl.18.00  

  1. Godkjennelse av stemmeberettigede (v)
  2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden (v)
  3. Valg av møteleder, referenter og underskrivere av protokoll (V)
  4. Valg av styre ved Jan Willy Føreland- leder av valgkomiteen (V)

Innspill til kandidater bør sendes innen 4. desember på e- post til leder av valgkomiteen jw@føreland.no

Se mer informasjon om innspill til valgkomiteen her. 

  1. Valg av styreleder, nestleder og styremedlem
  2. Valg av 1. og 2. Varamedlem

 Styre og valgkomiteen har innstilt og behandlet følgende kandidater og anbefaler at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

 "Generalforsamlingen godkjenner Valgkomiteens innstilling til nytt styre for Foreningen for barnepalliasjon – FFB."

Med følgende sammensetning:

 Generalforsamlingen vedtar nytt styre for foreningen med følgende sammensetning.

 

Styreleder:

Nestleder:

Styremedlemmer:

  1. Vara:
  2. Vara:

 

Velkommen til Ekstraordinær generalforsamlingen.

Mvh Natasha Pedersen, Generalsekretær i FFB

Se mer informasjon også her: