Forskningsprosjekt ved Universitetet i Agder søker fedre

Fedre er underrepresentert i forskning på barnepalliasjon. En ny studie skal undersøke fedres opplevelser når de har et barn med en progredierende livsbegrensende sykdom uten behandlingsmuligheter. Prosjektet søker nå fedre til å delta – er det deg eller kjenner du noen?  

Marianne Sjuls er utdannet intensivsykepleier, universitetslektor og PhD-stipendiat, ved Universitetet i Agder. Hun forsker på fedres opplevelser og erfaringer med barnepalliasjon. Hun forteller at gjennom forskningsprosjektet skal forskere undersøke fedres opplevelser når de har et barn med en progredierende livsbegrensende sykdom uten behandlingsmuligheter 

-Tidligere vet vi at det meste som er gjort av forskning på fedres rolle i barnepalliasjon er til pasienter med kreft eller medfødt hjertefeil, sier Marianne. Vi har mindre kunnskap om fedres opplevelser når de har et barn med en progredierende livsbegrensende sykdom, og jeg håper derfor fedre ønsker å bidra til denne forskningen.  

Er du far eller kjenner noen?   

Marianne skal nå i gang med å rekruttere fedre til forskningsprosjektet. Målet er at fedre selv kan fortelle om hvordan det er å leve med et barn med en progredierende livsbegrensende sykdom og hvordan de opplever sin rolle i møte med helsepersonell. Rekruttering gjøres uavhengig av bosted, så fedrene trenger ikke å være bosatt på Sørlandet. Er dette deg, eller kjenner du noen? 

Les mer om prosjektet og meld deg som deltaker her

Ved spørsmål kan du også ta kontakt med:  

Marianne Sjuls
Universitetslektor, phd-stipendiat, Universitetet i Agder
Institutt for helse- og sykepleievitenskap
Tlf: 41441550/38141747
Mail: marianne.sjuls@uia.no