DE NÆRE TING

"Foreningen for barnepalliasjon FFB" har gjort en enestående jobb for å sette denne problematikken på dagsorden. Jeg kan garantere at vi skal gjøre vårt for å bidra i denne kampen."

Jeg vil slå fast følgende: Et samfunns suksess kan måles ut fra hvordan vi klarer å ta vare på de som trenger hjelp. Spesielt gjelder dette barn og unge.

Det å tilrettelegge på en optimal måte for barn med spesielle behov burde være en selvfølge. Det handler om smertelindring, det handler om omsorg og det handler om livskvalitet. Dessverre handler det også i mange tilfeller om en verdig avskjed.
Det er vanskelig å snakke om døden. Det er vanskelig å akseptere at barn og unge ikke får så mange år på jorden som de burde hatt. Det er sårt for alle, men spesielt vanskelig er det naturligvis for foreldre og pårørende som mister sine kjære i alt for ung alder.

I denne sammenheng handler det ikke om å minske sorgen for pårørende. Den vil uansett være enorm. Det handler imidlertid om å legge til rette for individuell oppfølging som sørger for livskvalitet og glede i den tiden man faktisk får. Palliativ omsorg for barn er dessverre ikke godt nok ivaretatt i dagens Norge. Det vil jeg gjøre noe med.

Fremskrittspartiet har i flere år foreslått å satse på. Det vil vi også gjøre når budsjettet legges for i år. Jeg håper de andre partiene kommer etter og støtter forslaget. I tillegg må vi etterstrebe en langt større helhetstenkning i forhold til de familiene og berørte som opplever slike tragiske livssi- tuasjoner. Det handler ofte om å drive palliativ omsorg og tilrettelegging i tilknytting til den hjemmebaserte tjenesten. Det handler om kompetanse og det handler om kvalitet.
"Foreningen for barnepalliasjon" har gjort en enestående jobb for å sette denne problematikken på dagsorden. Jeg kan garantere at vi skal gjøre vårt for å bidra i denne kampen.

Politikk er ofte stort og luftig. Milliarder flyr over bordet, prinsipper brytes i Stortingssalen og uenigheter løftes inn i stuene gjennom tv-sendinger. I blant er det viktig å se hva politikk egentlig er. Det handler om de små ting. Det handler om verdighet for dødssyke barn. Det handler om oppfølging av pårørende som er i sorg.
Det er ønske om å forandre og forbedre de nære ting som driver meg som politiker. Barns verdighet og omsorg er noe vi aldri kan ta for gitt.

Mvh Leder av FrP og Finansminister, Siv Jensen