Nina Vigre

Barnesykepleier

Nina har siden 2006 jobbet med alvorlig syke barn i avlastningsboliger, barneboliger og i private hjem. Hun var ferdig utdannet sykepleier i 2013. Emnet i Bacheloroppgaven hennes var barnepallisjon. Nina har deltatt på flere fagdager og konferanser innen barnepalliasjon både nasjonalt og internasjonalt. Fra før har hun også utdanning som hjelpepleier med videreutdanning i barsel og barnepleie.  Hun har også studert sorg ved universitet i Bergen. Nina har tidligere sittet i styret i FFB fra 2014 til 2017 og vært vara i FFB fra 2018-2020. Nina har et sterkt engasjement og er veldig glad i å jobbe med målgruppen som kommer inn under barnepalliasjon og ser frem til at vi i Norge kan bidra til å etablere det første barnehospicet. Nina har også en videreutdanning i barnesykepleier som hun ble ferdig med desember 2020. 1. januar 2022 startet Nina i FFB, som barnesykepleier og skal blant annet ha ansvar for oppfølging av pårørende. Nina sitter også i fagrådet men går ut av dette arbeidet i april.