Elena Seljås

Kantinemedarbeider og miljøterapeut

Elena er utdannet lærer i Russland og Estland. Hun har jobbet de siste 21 årene i Norge som morsmållærer, språklærer, med oppfølgingstilbud for ungdom, mottak for enslige mindreårige asylsøkere og bolig for voksne med psykisk utviklingshemming. Utdannet seg senere til hud- og kroppsterapeut, og har de siste 8 årene jobbet innen dette.