Anita Saugen

Sykepleier og frivillig

Anita bor på Hamar til daglig, samboer med Knut og har to barn. Hun er utdannet sykepleier med 27 års erfaring fra sykehus, psykiatri og kommunehelsetjenesten. Hun jobber som avdelingsleder i helsetjenester i hjemmet hvor hun har ansvar for lindrende arbeidslag og for et arbeidslag rundt et alvorlig sykt barn. Har en master i kunnskapsledelse fra 2020.

Anita har stort engasjement for barnepalliasjon og har tatt initiativ til å starte et nettverk for barnepalliasjon i Stange kommune.

Anita, er en del av teamet som jobber med ventesorgweekender og har jobbet sammen med FFB de siste 3 åra.