Anita Saugen er gjest i podkasten: - Endelig kommer Andreas hus

Anita er utdannet sykepleier, og har over 27 års erfaring fra sykehus, psykiatri og kommunehelsetjenesten. I tillegg har hun en master i kunnskapsledelse. Hun jobber i dag som avdelingsleder for helsetjenesten i hjemmet, og har ansvar for de lindrende arbeidslagene. Disse lagene er de som utgjør teamet rundt de alvorlig syke og døende barna.

Saugen har et stort engasjement for barnepalliasjon, og hun har jobbet som frivillig i Foreningen for barnepalliasjon de siste fire årene. Blant annet har hun vært påkoblet arbeidet med ventesorgweekend.

I Stange kommune er det Saugen som tok initiativ til å starte barnepalliasjonsnettverket, og det – og mer til – forteller hun om i denne ferske episoden.

Hele episoden med Anita Saugen kan du lytte til via Apple Podcast, Spotify eller avspilleren nedenfor.