Vi skal nå etablere Norges første barnehospice

11. juni ble det slått fast i innstillingen fra finanskomiteen til revidert statsbudsjett, at Foreningen for barnepalliasjon får 30 millioner kroner årlig for å etablere og drive barnehospice på Eg i Kristiansand. Fredag denne uken ble vedtaket formelt vedtatt i Stortinget. En årelang kamp er dermed kronet med seier. Nå får Norge sitt aller første barnehospice!

– Dette har vi jobbet for veldig lenge. Vi er veldig glade for at avgjørelsen endelig er tatt, og at vi har fått Regjeringen og Stortingsflertallet med oss, sier generalsekretær i FFB, Natasha Pedersen.

Viktig supplement

En årelang kamp er over. Nå begynner en ny fase i prosjektet «Vårt eget hus».

– Vi skal utvikle en helt ny organisasjonsmodell som vi ikke har hatt sett i det norske helsevesenet tidligere; en modell som, sett bort fra det helt avgjørende statlige tilskuddet, også vil kjennetegnes av frivillighet og non-profit, opplyser Pedersen.

Hun forteller at det føles svært godt for foreningen endelig å kunne starte jobben med det aller viktigste, nemlig å reise bygget og fylle det med innhold og gode tjenester.

– Barnehospicet blir et viktig supplement til helsetjenesten i landet. Det skal ikke erstatte noe annet, men tilby noe Norge ikke har hatt tidligere.

Tilbudet skal være tilgjengelig for barn med livsbegrensende sykdom og deres familier - fra hele landet. Det første barnehospicet er bare en start, målet er at det skal etableres et «hus» i alle helseregionene. Og, i motsetning til hva mange tror, er barnehospice så mye mer enn bare et sted for å dø.

Barnehospice er et omsorgstilbud for barn og unge med alvorlig og uhelbredelig sykdom og med kort forventet levetid, samt deres pårørende. Hospice er rettet mot hele familien, og har både døgn- og dagtilbud, avlastning og ambulerende tjenester. Det handler om å gi liv og best mulig kvalitet til de dagene som er igjen, enten de er få, eller mange.

– Tilbudet er frivillig, ingen skal altså behøve å reise til Kristiansand mot sin vilje. De familiene som selv ønsker å komme hit og benytte tilbudet skal vi ta imot med åpne armer, og legge til rette for et best mulig helhetlig, tverrfaglig tilbud tilpasset hver enkelt families behov, sier Pedersen.

Nasjonalt kompetansesenter

En av oppgavene fremover er å skaffe de riktige folkene til å fylle alle oppgaver og roller - ikke minst den dagen barnehospicet står klart til å ta imot barna og familiene deres.

– Vi er i gang med ansettelser, og vi har mange svært gode, kompetente kandidater på ønskelista, røper Pedersen. Vi opplever også en mengde av henvendelser fra folk som ønsker å jobbe med dette.

I tillegg til barnehospicet skal det nye «huset» også romme et nasjonalt kompetansesenter. Kompetansesenteret skal være en ledende aktør innen kunnskapsbasert barnepalliasjon. Formålet for arbeidet i kompetansetjenesten er å bidra til at alvorlig syke og døende barn og unge og deres pårørende får et best mulig omsorgstilbud, uavhengig av hvor man kommer fra i landet. Sentrale oppgaver vil være kompetanseheving, fagutvikling og forskning, nettverksarbeid og organisering av tjenesten. FFB skal samarbeide med helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, universiteter og høyskoler, andre organisasjoner og barnehospice internasjonalt, og i framtida forhåpentligvis med flere andre nasjonale barnehospice rundt om i landet.

Arbeidet med regulering og byggeprosjektet til barnehospicet med tilhørende kompetansesenter, begynte allerede i fjor høst.

Planen er ta imot de første familiene sommeren 2022. Vi har allerede flere tiltak og arrangement i forhold til familiene og helsepersonell som vil skje før huset er ferdig.