Vi er ett team som i felleskap peker frem en tydelig retning

I april ble et nytt FFB-styre valgt på generalforsamling. Helgen 10.-12. september kunne endelig det nye styret møtes fysisk til en felles arbeidsøkt på vakre Boen gård i Kristiansand.  

 For første gang kunne det nye styret i FFB møtes fysisk for å jobbe sammen. Workshop og mange spennende saker sto på agendaen. Det ble en arbeidsrik helg hvor målet var å bli bedre kjent med hverandre og organisasjonen, og jobbe frem en felles plattform for styret.  

Styreleder Lisbeth Andersen (t.v) og styremedlem Anne Lise Torp (t.h)


-Dette ble en verdifull styrehelg. Som styreleder er det utrolig gøy å se at vi er ett team som i fellesskap drar FFB i riktig retning. Jeg er imponert over profesjonaliteten og grunnlaget som allerede er lagt i organisasjonen, så styrets oppgave er å forsterke det allerede gode arbeidet med hjelp fra vår kompetanse, sier Lisbeth Andersen, styreleder i FFB.   

Andersen har bred erfaring fra både forretningsliv og frivillighet, og har tidligere uttalt at hun er opptatt av å satse på frivillighetsarbeidet i FFB. 

- Jeg var opptatt av å samle styret til en helg for blant annet å lære mer om hva og hvordan FFB jobber for å skape et engasjement. Styrearbeid i FFB er langt fra det samme som i et aksjeselskap. Man må virkelig forstå hva frivilligheten betyr for organisasjonen, sier Natasha Pedersen, generalsekretær i FFB.  

Stian Slotterøy, Generalsekretær i Frivillighet Norge

Styret gledet seg derfor litt ekstra til å få undervisning fra blant andre Stian Slotterøy, generalsekretær i Frivillighet Norge. Slotterøy ga styret viktig kunnskap og verktøy som vil bidra til å styrke organisasjonens arbeid med frivillighet. Til stede på styresamlingen var også Hege Dahl, frivillighetskoordinator på Andreas Hus, som la frem FFBs nye frivillighetsstrategi.  

  - Stian Slotterøy er utrolig dyktig og vi hadde mye å lære av ham. Styret har fått viktig og riktig kunnskap om frivilligheten og vilkårene knyttet til det. Sammen med vår nye frivillighetsstrategi har vi lagt et solid grunnlag for videre arbeid, sier Pedersen 

 Mellom workshops og lange arbeidsøkter fikk styret også tid til litt hygge og kos. Pedersen understreker at det sosiale også er viktig når styret og administrasjonen skal jobbe i fellesskap fremover:  

Et avbrekk mellom arbeidsøktene!

 - Det er mange ting som skjer i foreningen, og jeg utrolig glad for å ha et så kompetent styre å samarbeide med. At vi kan møtes for å bli bedre kjent gjennom både faglig og sosialt arbeid blir helt sentralt når vi sammen skal løse store prosjekter i tiden fremover, avslutter Pedersen.