Verdensdagen for hospice og palliasjon

Noen ganger skjer det som ikke skal skje
Et barn eller et ungt menneske blir alvorlig syk og vil komme til å dø. Aller best omsorg kan vi gi disse barna i trygge omgivelser skapt spesielt for denne pasientgruppen, og med helsepersonell med spisskompetanse på barnepalliasjon.  I Norge har vi lindrende enheter for voksne og 4 hospicer. Disse er kun for voksne og tar ikke imot barn og unge under 18 år.  Hospice som tjenestetilbudet finnes derimot i mange andre land – så hvorfor ikke i Norge? Foreningen for barnepalliasjon FFB har det å etablere et barnehospice som et av sitt hovedmål, dette er også nedfelt i våre vedtekter. Vi er godt i gang med å realisere Norges første barnehospice som kommer til å bli navet i dette viktige arbeidet for barnepalliasjon. Barnehospice som er et tilbud til barn og unge som er alvorlig syke og døende, uvhengig av diagnose. Det er både en behandlingsfilosofi og omsorgsfilosofi og et sted- en "institusjon" som har spesialisert seg på å gi et lindrende behandling og omsorgstilbud til barnet, familien og ikke minst søsken.

Verdensdagen for hospice og palliasjon - World Hospice and Palliative Care Day
Den andre lørdagen i oktober hvert eneste år, arrangeres verdensdagen for hospice og palliasjon. Verdensdagen har som mål å øke oppmerksomheten på omsorgen for alvorlig syke og døende. Dagen har også som mål å øke kunnskapen om hva palliasjon og hospice er, samt også å sørge for økt tilgjengeligheten og tilgang på hospice og palliasjon verden over. Dagen er også viktig for å fremme en større forståelse for behovene til mennesker som lever med en alvorlig livstruende sykdom. Eller en livsbegrensende tilstander og  deres pårørende  som er  berørte av dette. I år markeres dagen, lørdag den 14. oktober og over 70 land vil  markere dette på ulike vis. Arrangementene over hele verden kan du finne her

Palliasjon og universell helsedekning, ikke glem lidelsene
Temaet i år er "Palliative care and Universal Health Coverage: Do not leave those suffering behind’. Nylig ble det også avholdt det 67 regionsmøtet i Verdens helseorganisasjon (WHO). Møte var i Budapest, en delegasjon av organisasjoner og fagfolk deltok der, for å fremme palliasjon. Og for å sikre at dette får en enda sterk stemme i Verdens helseorganisasjon sitt arbeid. Selv om Verdens helseorganisasjon i 2014 vedtok en historisk resulosjon om palliasjon, er behovet for å styrke dette enda mere tilstede. Mange medlemsland og representanter i WHO er dessverre ikke klar over hvilken fordeler dette gir. Du kan lese om møtet som var den 11 til 14.september her

Lørdag 14. oktober lanserer FFB kortfilmer
I år markerer FFB verdensdagen for hospice og palliasjon, ved å lansere tre kortfilmer på sosiale medier og på vår You Tube kanal.
Filmene er laget av Sheriff i samarbeid med medlemmer i FFB, som fikk oppleve det å være "filmstjerner" for en dag. Formålet med filmene er å vise hva det betyr for familier å være med på Ventesorghelgen. FFB bidrar med støtte og hjelp i en krevende hverdag og livssituasjon. Filmene skal brukes på fagdager og i undervisning. De vil også vises på FFB sine hjemmesider og i sosiale medier.