Ventesorg.no er relansert

Sorg er den normale prosessen man går igjennom etter å ha opplevd tap. Men kjenner du til begrepet ventesorg? Det er følelsen av tap før døden oppstår. For å normalisere, gi kunnskap og støtte om denne sorgen har FFB relansert nettstedet Ventesorg.no. Prosjektet fikk støtte til dette arbeidet fra Helsedirektoratet i 2021.

Ventesorg er en «normal sorg» som oppstår  hos noen når en pasient eller pårørende «venter på» et dødsfall eller har fått en alvorlig diagnose. Det kan også brukes ved andre tilstander og situasjoner, som når noen blir rammet av demens eller annen alvorlig sykdom. Ventesorg er et diagnosenøytralt begrep- ord – og oppleves både for selv den som er rammet av alvorlig sykdom  eller de pårørende rundt. Helsepersonell opplever også ventesorg ovenfor pasienter.

Sagt på en annen måte: Når man vet at man kommer til å miste noen som betyr mye – så er sjansen stor at man kan havne i ventesorg. Ventesorg er følelsen av tap før døden oppstår. Tapet før selve tapet.

Til tross for at ventesorg har blitt beskrevet som en normal reaksjon, er livet langt fra normalt for de som går igjennom den. Sammen kan vi, ved å anvende og ta til oss ordet, bryte ned tabuer rundt sorg og skape en bredere forståelse for forskjellige typer sorgprosesser og ikke minst kanskje kan det bidra til større åpenhet om døden.

Ordet dekker mye. Det er vakkert, og det er skjørt. Et ord som sier noe om en tøff og vanskelig prosess.

- Selv om vi i FFB jobber med alvorlig syke og døende barn, så har nettstedet Ventesorg.no helt fra starten vært en portal som ønsker alle som står i denne typen sorg velkommen. Nettstedet er diagnosenøytralt. Og det skal det relanserte nettstedet fortsette å være, sier generalsekretær Natasha Pedersen.

Det er viktig å presisere at ventesorg ikke nødvendigvis oppstår hos alle. Det betyr heller ikke at sorgprosessen i etterkant av et dødsfall blir forkortet selv om man opplever ventesorg. For noen kan den vare i mange år.

- På Ventesorg.no kan du forvente å finne historier fra pårørende, informasjon om ulike hjelpetelefoner- og organisasjoner, inspirasjon og kunnskap. Vi har en stor bank med ressurser, og du som besøkende på nettsiden har også mulighet til å sende inn stort og smått som du tror andre kan ha glede eller nytte av, sier Pedersen.

Men hva er egentlig bakgrunnen til begrepet ventesorg?

Den tysk-amerikanske psykiateren Erich Lindemann beskrev fenomenet ventesorg allerede i 1944.

Erich Lindermann, født den 2. mai i 1900 i Witten, Tyskland  jobbet ved Massachusetts General Hospital i Boston som sjefpsykiater, og er mest kjent for sitt omfattende studie på effekten av traumatiske hendelser på overlevende og familier etter en nattklubb brann i 1942 i Boston. En brann som tok livet av over 492 mennesker og er kjent som The Cocoanut Grove Fire. Det enorme omfanget av tragedien, sjokkert nasjonen og erstattet hendelsene fra andre verdenskrig i avisoverskriftene. Hendelsene førte også til en reform av sikkerhetsstandarder og koder over hele landet, og store endringer i behandling og rehabilitering av brannofre. Erichs opplevelser om sorg i barndom og tidlig voksenliv, sies og å ha hatt en viktig årsak til hans interesse og engasjement for sorgarbeid.

Grunnlegger og generalsekretær i FFB, Natasha Pedersen, oversatte begrepet til norsk i 2010. Året etter, i 2011, ble ventesorg tatt inn i Legeforeningens ordbok. Siden da, har ordet blitt tatt i bruk av svært mange mennesker og foreningen har jobbet mye med teamet siden.

Nettstedet kan besøkes på Ventesorg.no. Følg gjerne Ventesorg i sosiale medier også, du finner oss på Facebook, Instagram og Twitter.