Vårt Eget Hus

Foreningen For Barnepalliasjon FFB  har i mange år hatt en drøm og ambisjon om å realisere Norges første hospice for barn og unge - et hjem utenfor hjemmet. Målet for hospice-virksomheten er at pasienten – sammen med pårørende – skal få best mulig hjelp for å øke livskvalitet, helhetlig tilbud om barnepalliasjon og en så god avslutning på livet som mulig, gitt av helsepersonell med førstehånds kunnskap på feltet. Hospice tjenester for barn har en holistisk og familieorientert tilnærming. De imøtekommer behovene til både barnet og familien. Fysiske, følelsesmessige, sosiale og åndelig behov gjennom et spekter av tjenester.

 

Fundraising

Dette er selvsagt et stort og krevende løft blant annet i forhold til finansiering.  I den forbindelse har vi inngått samarbeid med Backer & Bang som skal lede arbeidet med kommunikasjon og fundraising for prosjektet i årene fremover. De vil delta på foreningens årsmøte den 2. april, og gi oss et nærmere innblikk i prosjektet og hovedlinjene i strategien for fundraising. Velkommen!