Tommy Halvorsen

Tommy Halvorsen, 50 prosent nordlending/50 prosent søring - 100 prosent helhjerta journalist med utdannelse fra Høgskolen i Oslo, i tillegg til universitetsutdannelse i fagene sosiologi og historie.

Har de siste 13 årene jobbet i Norges største magasin- og bladforlag, Egmont Publishing. Hans hjerteområder er human touch og feature. Brenner for å fortelle de sterke og viktige historiene. Ekte ord. Ord på linjer. Liv mellom linjer. Forhåpentligvis livslinjer inn til lesende hjerter. Ydmyk over å få lov til å møte så mange fine mennesker og formidle historiene de bærer på.