Tjenester

Vi tilbyr en rekke tjenester for; foreldre, helsepersonell, sykehus, kommuner m.fl.

  • Veiledning og rådgivning
  • Konsulenttjeneste
  • Foredrag
  • Prosjektgjennomføring
  • Oppfølging
  • Kurs, seminar og konferanse
  • Foredrag innen fagspesifikke områder (Ordnes etter behov eller profesjon)
  • Studieturer
  • Fagarrangement
  • Ekskursjon ved ulike barnehospice

Vi har mye kunnskap og et stort nettverk. Vi kan også tilby oppdatert forskning, dokumentasjon m.m. Kontakt oss.