Tilbakeblikk 2016

ÅRET FFB FORNYET, FORBEDRET, UTVIKLET SEG OG ØKTE KUNNSKAPEN OM BARNEPALLIASJON ENDA MERE

I april endret foreningen navn til «Foreningen for barnepalliasjon – FFB», vi fikk ny hjemmeside og logo. Fra å være en ildsjel-virksomhet, har vi utviklet oss til en kompetanseledende organisasjon.

Et bevis på dette er at Natasha Pedersen, leder av foreningen, ble utnevnt av regjeringen til å sitte som representant for barnepalliasjon i en nasjonal offentlig utredning av palliasjonsfeltet. Dette arbeidet skal være ferdig til desember 2017. Styret har i 2016 hatt 9 styremøter og tre helgesamlinger. Styret i FFB er også styringsgruppe for prosjektene. Årsmøte for 2017 er berammet til 2. april.

Aktivitetsnivået i FFB har vært ekstremt høyt, i tillegg til at Natasha Pedersen i 100 % stilling fikk vi i mai ansatt Karin G Kvaase i 60% stilling som sekretær og prosjektmedarbeider.

KUNNSKAP – NØKKELEN TIL FORBEDRING
Vi har i 2016 jobbet med ett bredt spekter av oppgaver. Det viktigste bidraget til å fremme kunnskap om barnepalliasjon, er utgivelsen av Norges første helhetlige fagbok i samarbeid med Kommuneforlaget. Med boken ligger alt til rette for en svært god kunnskapsspredning. Helseministeren og lederen av helse og sosialkomiteen fikk høytidelig overrakt boka i desember. Gjennom året har det også blitt arrangert fagdager med kommuner, Termik, og workshop/undervisning i barnepalliasjon på Nordre Aasen, høyskoler og universiteter.

FFB BLANDT FOLK FLEST
I august var vi tilstede under Arendalsuka. Vi hadde alle partilederne og flere statsråder innom. På verdensdagen for hospice og palliasjon den 8. oktober, hadde vi stand midt i Markens i Kristiansand og fikk mange møter og samtaler.

UTVIKLING AV INTERNASJONALT NETTVERK
Vi er i gang med planlegging og strategiplan for fundraising til Norges første barnehospice. Som ett ledd i prosessen var vi på studiebesøk hos Regenbogenland i Düsseldorf i oktober. De hadde laget ett flott opplegg for oss, opplysende og sterke opplevelser som er bra å ta med seg inn i det videre arbeidet. Vi har også inngått et samarbeid med Asociatia Lumina, en organisasjon fra Romania som nå bygger et barnehospice. Representanter var hos oss i august, og vi drar på studietur til dem i januar.

VENTESORG – WEEKEND, BOK OG FILM
I september arrangerte vi ventesorgweekend for pårørende, reportasje fra dette ble vist i beste sendetid på Lørdagsrevyen i NRK i høst. Foreldre fikk en helg med mulighet for å snakke med og om vanskelige og tabubelagte ting samt også et lite avbrekk i hverdagen. Vi holder nå på med finpussen på en egen ventesorg-bok som vil bli gitt ut på nyåret 2017 og sendes til alle våre medlemmer. Som et av årets prosjekter jobber vi også med en film. Dette blir en sterk film som skal brukes i ulike sammenhenger, også til reklamefrie dager. Gled deg til å se denne!

DIVERSE
Vi har inngått flere nye samarbeidspartnere i 2016, og vi har opplevd en stor pågang med henvendelser fra pårørende. I 2016 har vi mottatt flere gaver, både minnegaver og gaver i forbindelser med julekonsert og turneringer. Vi gleder oss også til å presentere vår nye ambassadør over nyåret!

MEDIA

Vi er sterke på sosiale medier, kommunikasjonen her er viktig for å spre informasjon om arbeidet vårt og kunnskap om faget. Lik oss på Facebook, følg oss på Twitter og følg øyeblikkene våre på Instagram.

MEDLEMSKAMPANJE
Vi har bestemt oss for å øke medlemsmassen i 2017 og vil lansere en kampanje i januar. De som tegner medlemskap nå og fremover blir inkludert i kampanjen. Ellers så vil vi sende ut medlemsgiro med bok til alle eksisterende medlemmer i løpet av januar.

SKATTEFRADRAG
FFB er med i skattefradragsordningen fra 2016, ønsker du å få fradrag på gaver du har gitt på over kr. 500,- må du melde inn ditt fødselsnummer innen 31.des, se skjema.

Håp og takknemlighet er to verdier som står sentralt i vårt arbeid. Derfor vil vi takke deg for alt du deler, gir og er for oss.
Du gjør arbeidet vårt meningsfylt.

Med ønske om en fredfull, god jul og et godt nyttår til alle våre støttespillere, medlemmer, samarbeidspartnere og sponsorer!

På vegne av styret i FFB