Tidsskriftet: Barn med smerter underbehandles

Tidsskriftet, Den Norske Legeforeningen, publisert 7. april 2021: Oppdaterte retningslinjer for både ikke-medikamentell og medikamentell behandling av smerte hos barn og unge er nå tilgjengelig.

Les hele artikkelen her.