Therèse Kjellin

Intensivsykepleier, nestleder

Therèse Kjellin

Therese ble ferdig utdannet sykepleier i 2004 og ferdig utdannet som intensivsykepleier i 2009.

Til daglig bor hun I Sverige og jobber hun på nyfødt-avdelingen ved Karolinska Sykehuset i Solna i Sverige. Nå er hun i oppstarten av et forskningsprosjekt innen neonatal palliasjon for å se på hvordan foreldrene opplever palliasjon på nyfødtavdelingene i Sverige.

Therese har også deltatt på en rekke konferanser i barnepalliasjon, både i Norge, i Roma, Mumbai og i Birmingham i England. Hun jobbet også i oppstartsfasen av Nordens første barnehospice som ble etablert i Stockholm, Lille Erstagården og har besøkt andre barnehospicer. Therese ble valgt som nestleder ved årsmøtet til FFB 2016 .