Tar offensive grep for å møte fremtiden – fra årsmøte

Natasha Kjærstad Pedersen, som har vært leder i FFB de siste 10 årene, var et eneste stort smil etter at det tiende årsmøtet ble avholdt i Kristiansand søndag.Årsmøtet valgte Pedersen som foreningens nye generalsekretær, og Jan-Erik Narvesen som FFB`s nye styreleder.

– Jeg er veldig ydmyk i forhold til den oppgaven jeg går inn sammen med Pedersen og det øvrige styret, og takknemlig for mulighetene dette gir for de som virkelig trenger gode omsorgstilbud, fremholder Jan-Erik Narvesen.

– Det er en spennende utfordring vi står overfor, med å sette palliasjon ytterligere på dagsorden, herunder å få etablert Norge første barnehospice.- Vi kan nå intensivere arbeidet ytterligere. Vi har jobbet mye inn både mot det politiske og de faglig medisinske miljøene i Norge, alt for å kunne gi et best mulig omsorgstilbud for alvorlig syke og døende barn, sier Pedersen. FFB har over tid arbeidet for å realisere planene om å etablere landets første barnehospice på Egsområdet i Kristiansand, et sted hvor hele familien kan tilbringe tiden, få en hvilepause fra en krevende og utfordrende hverdag, og i verdige rammer kunne fullføre et liv.

Å kunne etablere et kunnskapssenter for barnepalliasjon, økt fokus på støtte til forskning på barnepalliasjon, å få etablert spesialiserte, døgntilgjengelige team for barnepalliasjon i kommunal og fylkeskommunal regi, å bidra til en åpen og verdig dialog omkring teamet døden for alvorlig syke og døende barn, samt å bidra til at barnepalliasjon blir etablert som egen utdanning i Norge, har vært og er viktige satsingsområder for FFB. FFB har også et godt samarbeid med flere organisasjoner, nasjonalt og ikke minst internasjonalt.

Katrine Lunde: – Jeg har et ønske å kunne hjelpe

Det vakte applaus på årsmøtet i Foreningen for barnepalliasjon, FFB, da verdens beste håndballkeeper, Katrine Lunde, ble presentert som foreningens ambassadør. Det finnes ikke noe viktigere i livet enn å ta vare på sine nærmeste. Derfor er jeg ambassadør for Foreningen for Barnepalliasjon, sier Katrine Lunde. – Å tape en håndballkamp er kjipt, men det er ingenting mot det å miste et barn. Da kjemper du mot krefter du ikke rår med. Familier som står i en slik kamp, trenger forsterkninger fra sidelinjen, sier Lunde. – Foreningen for Barnepalliasjon er foreningen som forsterker laget. De skaper lys i mørket, og viser en vei gjennom sorgen for familier med alvorlig syke og døende barn. Det handler om å ha et lag rundt seg når det røyner på, og det laget vil jeg støtte, legger hun til.

– For oss betyr det mye å ha Katrine Lunde med på laget. Hun er med på å sette fokus på de store og alvorlige utfordringene vi jobber med, sier Natasha Kjærstad Pedersen, nyvalgt generalsekretær i foreningen. – Jeg ble kjent med foreningen gjennom Vipers, da FFB ble samarbeidspartner og sponsor i klubben. Som ambassadør kan jeg være både en døråpner og en som kan sette fokus på de sakene FFB arbeider med, sier Lunde. Med sin unge alder på 39 år, er Lunde den siste gjenværende på landslaget fra den fantastiske 1980-generasjonen. Hun kan smykke seg med en hel rekke titler, så som verdensmester, europamester og OLs beste keeper. Katrine Lunde er selv småbarnsmor til lille Atina.

I tillegg til å være en profilert spiller, skal hun til høsten være trener på Akademiet for unge håndballtalenter. Hun har også startet på sosionomstudiet på Universitetet i Agder. Sosionomstudiet var nemlig ikke noe tilfeldig valg for Katrine, som har et brennende engasjement for barn og unge, og ikke minst et ønske om å hjelpe.

Katrine Lunde på årsmøte