Tar kampen for barnehospice i Agder til nye høyder

De oppløftende ordene kom fra Kristiansands- ordfører, Harald Furre (H), under åpningen av kontoret til Foreningen for barnepalliasjon torsdag 21. juni. Han hadde med seg mer enn bare blomster og tale til foreningsleder Natasha Pedersen. Enda viktigere var et løfte om at hele Agder Høyre står bak kampen om å få realisert Norges første barnehospice, hvor familier med alvorlig syke og døende barn kan få behandling, omsorg og fellesskap.

Furre sa han var imponert over den innsatsen Natasha og Foreningen for barnepalliasjon gjør for en svært sårbar gruppe i samfunnet.

– Vi vet at det finnes rundt 4000 alvorlig syke og døende barn i Norge. Barna og deres familier har mer enn nok med å mestre en tøff hverdag. Dere er stemmen deres ut mot storsamfunnet, og dere gjør en viktig jobb med å løfte fram deres situasjon og behov, sa Furre.

Da Furre skulle klippe snoren til det nye hjørnekontoret i femte etasje i Tollbodgaten 8, kvitterte Natasha muntert;

– Dette blir ikke siste gang du kutter snor for Foreningen for barnepalliasjon.

Politisk støtte

Det var ingenting å si på den politiske oppbackingen om et barnehospice under åpningen av foreningens første hovedkvarter. I tillegg til ordføreren var tre stortingsrepresentanter fra Høyre på plass; Ingunn Foss, Norunn Tveiten Benestad og Svein Harberg.

Alle stilte seg bak Agder Høyres støtte til et barnehospice som et supplement til den øvrige palliative omsorgen i primær- og spesialisthelsetjenesten. De ser at et slikt tjenestetilbud vil bidra til at pasienten og familiene i større grad selv kan velge den omsorgsformen de ønsker for livets sluttfase.

– Målet er å hjelpe barnet og deres familier til å leve livet mens det er mulig. Ta vare på barnet og familien når barnet dør, og være tilstede for de pårørende i tiden etterpå. Barna skal få lindrende, palliativ behandling tilpasset deres sykdomssymptomer, mens de pårørende skal få avlastning og veiledning i den vanskelige livssituasjonen skriver Agder Høyre.

– Det vil kreve stor innsats å komme i mål, og jeg håper at hele Agder-benken står bak denne saken. Det blir fort en diskusjon om hvem som skal ha ansvaret for finansiering og drift av et barnehospice. Men vi må ikke la en diskusjon om system og ansvarsgrenser stoppe dette prosjektet, sier Harberg.

Han tror det trengs et spleiselag mellom stat og kommuner, kanskje også med et innslag av private aktører.

– La oss få til et pilotprosjekt på Agder der vi prøver ut et slikt tilbud. Modellen vi utvikler her kan senere eksporteres til andre deler av landet, sier Harberg.