Støttemedlem 2017

Når omsorgen teller mest.

Alvorlig syke og døende barn og unge og deres familier, fortjener den beste omsorgen som er mulig å gi. Vi gir dem en stemme, vi ser og vil kjempe. Det skal ikke være diagnosen som bestemmer, men behovene. Dette er barnepalliasjon – den lindrende omsorgen for barn og unge - en løsning på.

Som støttemedlem gir du et viktig bidrag til vårt arbeid for å spre informasjon og opplysning om barnepalliasjon. Medlemskapet koster lite, og besteforeldre og andre er hjertelig velkommen som støttemedlemmer.

Medlemskap kan tegnes her.