Stor etterspørsel etter ny veileder for helsepersonell

Nå skal en fersk veileder fra FFB hjelpe helsepersonell i kommunene å snakke om døden, håndtere det døende barnet og det praktiske rundt. Veilederne har de siste ukene blitt sendt ut i hele Norge, og responsen er allerede enorm.  

Heldigvis er det få barn som dør i Norge, men over 6000 barn har en livsforkortende eller livsbegrensende tilstand – og langt flere er pårørende. Etter 12 års erfaring fra å jobbe med en svært sårbar gruppe barn og ungdom, opplever FFB fortsatt mye usikkerhet og utrygghet i kommunikasjonen rundt det å stå i situasjonen når et barns liv går mot slutten.  

FFB har derfor lenge sett behovet for bedre veiledning til pårørende med alvorlig syke og døende barn. Resultatet ble et veilederhefte «Omsorg for barn ved livets slutt», som er utviklet i tett samarbeid med Kommuneforlaget og andre fagfolk.  

- Å håpe på det beste, men samtidig planlegge for det verste bør gjøres underveis i et barns sykdomsforløp. God kunnskap og informasjon er med på å gjøre stor forskjell når et barn er i ferd med å gå inn i livets siste fase, sier Natasha Pedersen, generalsekretær i FFB.  

 Veilederen er en verktøykasse for helsepersonell som har ansvar for alvorlig syke og døende barn. Den har også som mål å hjelpe til med å utvikle kunnskaper og ferdighet for å hjelpe familier som er i krise.  

Her kan du lese og laste ned veilederheftet online.

Hva er mulig å legge til rette for og hva kan man gjøre i forkant? Det er svært mange spørsmål som dukker opp blant pårørende til alvorlig syke barn. Her skal veilederen være til stor hjelp, sier Pedersen.   

I september sendte FFB veilederen til helsestasjoner, spesialisthelsetjenesten, jordmødre, ledere av hjemmetjenesten og til pleie- og omsorgsledere i kommunehelsetjenesten over hele Norge. Responsen har allerede vært stor, og nå må opplaget økes:  

- Vi får henvendelser fra flere kommuner som takker for en etterlengtet veileder, og som vil ha flere eksemplarer. Vi har allerede sendt en bestilling til trykkeriet på et større opplag, sier Pedersen.    

Her kan bestille et fysisk hefte (mot porto).