Spørreundersøkelse til pårørende

SPØRREUNDERSØKELSE:

Målgruppe: Pårørende

Hensikt: Vi gjennomfører en spørreundersøkelse for pårørende for å kartlegge erfaringer, innsikt og kunnskap blant målgruppen om barnepalliasjon- barn som er alvorlig syke og deres familier.

Svarene vi gir oss grunnlag i paneldebatt rundt Stortingsmelding 24 «Lindrende behandling og omsorg». den 22. september i Oslo.

Undersøkelsen er anonym!

Her er linken https://no.surveymonkey.com/r/FDF2XT9

Dine svar vil være viktige for oss og det videre arbeidet - flott om du kan hjelpe oss dele den til andre.

Debatt tirsdag 22. september 2020 kl. 18:00–20:00 - Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve.

07. mai 2020 kom stortingsmeldingen ( St. 24 (2019-2020) om lindrende behandling og omsorg. Regjeringen skriver: Stortingsmeldingen om lindrende behandling skal bidra til mer åpenhet om døden og til at mennesker med behov for lindrende behandling og omsorg ivaretas på en helhetlig måte for best mulig livskvalitet og økt grad av valgfrihet. Lindrende behandling og omsorg til barn og unge og deres familier løftes fram spesielt i denne meldingen fordi denne gruppen trenger særskilt tilrettelegging og ivaretakelse.

Panel: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H), Stortingsrepresentant og saksordfører for stortingsmeldingen Tuva Moflag (AP), Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (FrP), Parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan (KrF), Stortingsrepresentant Nicolas Wilkinson (SV), Barnelegeforeningen ved Elisabeth Selvaag Barnesykepleierforbundet ved Nina Granum Lycke, Barnelege Bård Fossli Jensen – Foreningen for barnepalliasjon FFB

Debatten vil først og fremst handle om omsorgen for alvorlig syke og døende barn og deres familier- barnepalliasjon. Svarer meldingen på de utfordringene vi har? Hva er bra, og hva burde bli enda bedre? Hva er våre ønsker for Stortingets behandling av meldingen til høsten? Og hva tenker de stortingspolitikerne som nå har ansvaret for behandlingen i Stortinget?

Praktisk informasjon og livestream

Begrenset antall fysisk deltakelse pga av Corona. Kun 100 plasser. Arrangementet blir også livestreamet på foreningens Facebooksiden