Spørreundersøkelse for pårørende

Rundt 800 000 er til enhver tid i en pårørendesituasjon til noen i Norge.

Pårørendealliansen (som er en paraplyorganisasjon for pårørendeområdet) gjennomfører en Nasjonal undersøkelse blant pårørende, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende for.

Pårørendeundersøkelsen 2016 fikk svar fra 3 127 pårørende. Bare 8 % menn som svarte på undersøkelsen.

I år er målet enda høyere, både i forhold til antall respondenter og fordeling av kjønn! Pårørendealliansen håper også å få flere unge til å svare på denne undersøkelsen.

Det stilles blant annet spørsmål om:
- hva og hvor mye man gjør som pårørende
- konsekvenser for egen yrkesdeltagelse eller studier
- påvirkning på egen helse
- ønske om forbedringer
- hvor man finner informasjon eller råd

Helseminister Bent Høie uttalte 13.11.2017 at Regjeringen vil iverksette arbeid med Nasjonal strategi for pårørende, her blir denne undersøkelsen også et viktig bidrag.

Link til uttalelsen til Helseministeren.

For å få vite hva som trengs i en slik strategi, trengs det kunnskap om hvordan pårørende har det.

Her er lenke til undersøkelsen som tar 6-8 min å svare på:https://no.surveymonkey.com/r/QQ2QWPN