Søk prosjektmidler fra ExtraStiftelsen gjennom Foreningen for barnepalliasjon FFB

Kanskje du er forsker? Kanskje du har en idé til et helseprosjekt? Eller kanskje er du medlem i FFB og som trenger økonomisk støtte til å sette en god idé ut i livet? Da er det bare å kaste seg rundt og utarbeide en god prosjektsøknad nå!

Foreningen for barnepalliasjon FFB er godkjent søkerorganisasjon for ExtraStiftelsens forskningsmidler eller prosjektmidler. DU kan søke midler til stiftelsen via FFB.

Søknadsrunden i Exstrastiftelsen åpnet 1. mars 2017 og er for ordningen Forskning 2018.

Vi vil vektlegge søknader der brukermedvirkning og målene til FFB integreres.

Hvorfor søke gjennom FFB?

  • Du får veiledning i søknadsprosessen
  • Tilgang og bistand til fagfolk innen området barnepalliasjon
  • Muligheter til å spre informasjon om prosjektet gjennom vårt nettverk

Søknadsfristen for å søke via FFB, har en intern frist 1. mai. FFB er søkerorganisasjonen mellom prosjektene og Extrastiftelsen.

Dersom du planlegger å søke prosjektmidler vil vi anbefale deg å lese nøye gjennom denne informasjonen rundt søknadsprosessen og retningslinjerExtrastiftelsen

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål til søkeprosessen.

Lykke til!