Smerte og verktøy

I mange år var det vanlig å mene at barn ikke opplevde smerte

Selv om det har vært stor fremgang i lindring av smerte hos barn, forekommer det fortsatt misforståelser om smerte hos barn som får palliasjon.Ved palliativ behandling, pleie og omsorg for et barn som har smerter, vil omfanget og intensiteten av de fysiske komponentene av smerte bare utgjøre en av mange viktige aspekter som må tas i betraktning.

Smerte er et klassisk eksempel på en opplevelse som både er personlig og paradoksal. Alle har opplevd smerte, men det kan likevel være vanskelig å forstå andres smerte. Det har derfor vært en økende interesse for å studere fenomenet smerte, noe som de siste 30 årene ikke bare har ført til utvikling av verktøy for å vurdere smerte mer nøyaktig, men også av forskjellige behandlingsalternativer for å hjelpe pasienter til å mestre smerten, eller i mange tilfeller lindre den fullstendig.

Smerteskalaer må brukes sier Dovland

Det fins flere enn 60 observasjonsskalaer for å vurdere smerte hos barn, sier Randi Dovland Andersen i et intervju til Sykepleien. Hun spekulerer på om det høye antallet er et tegn på at de ikke fungerer optimalt. Men sier at i stedet for å lage nye, bør de som er laget forbedres.

Her kan du lese  intervjuet med Randi Dovland  i sykepleien.

Randi  Dovland skrev en doktorgradavhandling om barn og smerte som du kan lese her

Verktøy som er utviklet for barn som ikke har språk

Det finnes verktøy for å vurdere dette og man trenger ikke være helsepersonell for å bruke dem.

NCCPC-PV ble utviklet til bruk for barn i alderen 3 til 18 år som ikke kan snakke grunnet kognitive (mentale/intellektuelle) skader eller funksjonshemminger. Kan lastes ned her

FLACC Manual

r-FLACC er et smertevurderingsverktøy for barn (3mnd-19år) med fysisk og psykisk funksjonsnedsettelse uten språk

Vil du lære mer om barnepalliasjon? Kjøp "Grunnbok i barnepalliasjon" her