Siste nytt fra Frivillighet Norge

Langtidsplan som styrker frivilligheten

Det koster tid og penger å drive organisasjoner og ivareta folks engasjement. Frivilligheten er en egen samfunnssektor i møtet mellom folk, stat og næring som krever egne politiske virkemidler. Som andre viktige samfunnsområder, trenger også vi en langsiktig plan med konkrete tiltak for styrkede rammebetingelser. Økte velferdsbehov, økt migrasjon og økt press på det offentlige vil gi behov for mer, ikke mindre frivillig innsats i det framtidige Norge. Vi fortsetter gjerne å skape store samfunnsverdier med våre frivillige hender, hoder og hjerter. Det gjør vi best med forutsigbare rammebetingelser som legger til rette for vekst og utvikling.
I forbindelse med årsmøtet ble de vedtatt en ny resolusjon om frivillighetsmeldingen, som lanseres på Frivillighetens dag 5. desember.

Politisk debatt på årsmøtet om momskompensasjon

Partiene i Familie- og kulturkomiteen  var i år invitert til en paneldiskusjon om frivillighetspolitikk på Frivillighet Norges årsmøte. Debatten ble ledet av Aslak Bonde.
Mener politikerne om moms, digitalisering, frivillighetspolitikk og hvordan de kan gjøre hverdagen for de frivillige enklere. Partiene i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget ble invitert til en paneldiskusjon om frivillighetspolitikk på Frivillighet Norges årsmøte. Kristin Ørmen Johnsen (H), Silje Hjemdal (Frp), Freddy André Øvstegård (SV), Kari Henriksen (AP) og Åslaug Sem Jacobsen (SP) kom for for å delta i diskusjonen om momskompensasjon til frivillige, men gapet mellom betalt og tilbakebetalt moms øker hvert år.

I mai la Senterpartiet fram et representantforslag på Stortinget om innføring av full rettighetsbasert merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner. – Vi mener at selv om det er dyrt så er det verdt det. Det er det viktigste politiske virkemiddelet overfor frivilligheten. Har vi flaks så får vi flertall for dette forslaget på Stortinget og da har ikke regjeringen noe valg, sa Åslaug Sem Jacobsen fra Senterpartiet under debatten.

De andre partiene prioriterer ikke en ordentlig satsing. Et enstemmig storting har vedtatt 100% momskompensasjon, men ordningen svekkes for hvert år som går, sa Freddy André Øvstegård fra SV. Momskompensasjonsordningen er det tverrpolitisk enighet om. Det vi er uenige om er takten og innføringen, sa Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre. Du kan lese mere om dette her

Om Frivillighet Norge

Du kan lese her om Frivillighet Norge, som også driver frivillig.no