SINTEF rapport- Evaluering av tjenestetilbudet innen palliasjon

Foreldrene betaler prisen for et alvorlig sykt barn

Evaluering av tjenestetilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg.

SINTEF har gjennom et år og på oppdrag fra Helsedirektoratet laget et rapport og evaluert tjenester innen lindrende behandling til personer med behov for lindrende behandling. Bakgrunnen var kritikk av Fagrapporten som Helsedirektoratet kom ut med våren 2015.

Evalueringen i SINTEF sin rapport har lagt særlig vekt på å vurdere innhold, kvalitet og tilgjengelighet til lindrende behandling fra tjenesteutøvernes perspektiv. Rapporten viser at det er behov for at flere pasienter får lindrende behandling og bekrefter at de fleste som mottar et slikt tilbud, er kreftpasienter.

De palliative enhetene på sykehus gir i liten grad et tilbud til barn. Få kommuner har gjennomført brukerundersøkelser på tjenestene, og ingenting om hvordan pårørende til barn og unge opplever tjenestene. Rapporten bekrefter også at palliasjon er et tverrfaglig eller flerfaglig arbeid.

Barnepalliasjon er annerledes enn hos voksne, og den innebærer også oppfølging av de pårørende gjennom hele sykdomsforløpet til barna. Kun 8 av 21 barneavdelinger har bidratt i denne rapporten. Erfaringer innen barnepalliasjon fra informantene er nevneverdig få. Kun et av tre av de særskilte organiserte tilbudene innen palliasjon - gir et tilbud til barn. En av ledere i helseforetakene responderte at barnepalliasjon fortjener mere oppmerksomhet.

Du kan laste ned og lese rapporten her a27799-rapport-lindrende-behandling_endelig