Silje Gismarvik Tutturen

Sykepleier, styremedlem

Silje Tutturen

 Silje Gismarvik Tutturen er utdannet sykepleier og hjelpepleier. Har tidligere erfaring med å jobbe med alvorlig syke barn i avlastningsbolig. Hun var den første sykepleieren som skrev bacheloroppgave med barnepalliasjon som tema. Silje er også medlem av FFBs faggruppe, sitter i redaksjonen for det Nordiske tidsskriftet i barnepalliasjon og har i tillegg tatt kurs og deltatt på fagdager innenfor barnepalliasjon. Hun håper og forventer at Norge skal få etter og videreutdanning innen barnepalliasjon og ser frem til å være med å bygge Norges første barnehospice. Ved siden av jobb på sykehuset, tar Silje videreutdanning i Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge ved Høyskolen Stord/Haugesund.