Rammeverk for standarder og normer for hospiceomsorg og palliasjon i Europa