Prosjekt

FFB er involvert i flere prosjekter som angår barnepalliasjon både kommunalt og innen spesialisthelsetjenesten.

Ta kontakt dersom du er interessert i et prosjektsamarbeid.