Veilederhefte - Omsorg for barn ved livets slutt

60,-

Denne veilederen er ment å være en verktøykasse for helsepersonalet som har ansvaret for pleie og omsorg av barn, fra nyfødte til tenåringer, med en livsbegrensende tilstand. Den definerer standarder og mål for god praksis og gir henvisninger til lovverk, retningslinjer og annen nyttig informasjon. Innholdet er basert på standarder som er utarbeidet av National Institute for Health and Care Excellence (NICE) i Storbritannia og forskrifter og krav som er fastsatt av britiske myndigheter.

Målet er å hjelpe helsepersonalet til å utvikle kunnskap og ferdigheter de kan bruke i arbeidet med familier som er i krise. Vi håper denne veilederen bidrar til at helsepersonalet utvikler rutiner som støtter barnet og familien på en god måte.

Dette er et fysisk hefte du får tilsendt i posten. Veilederheftet er gratis, prisen er kun for frakt og adm.gebyr.

1182 på lager

Handle mer