Ti år i livet - fortellingen om barnepalliasjonens historie i Norge

Gratis

Selv om de formene for alvorlig sykdom som foreningen favner innebærer et kortere liv enn hva de fleste av oss kan forvente, har ikke døden hovedfokus. Tvert imot, det er livet som står i sentrum hos FFB. En av setningene som bygger foreningens grunnmur lyder: Det handler om å gi liv til dager, når man ikke lenger kan gi dager til liv. 3650 dager har gått siden starten. Ti år. En del av historien har vi prøvd å gi plass til i boka som blir lansert på 10 års dagen til Foreningen for barnepalliasjon 2.nov. 2019. Det hele startet med en jente som het Andrea.

Handle mer