Støttemedlem

500,-

Støttemedlemmer – uten demokratiske rettigheter.

Medlemskap er gyldig i et år.

Støttemedlemskap er et givermedlemskap, hvor en støtter organisasjonen med en kontingent, men uten at man har medlemsdemokratiske rettigheter eller deltar på organisasjonens aktiviteter og arrangementer. Støttemedlemmer mottar gjerne informasjon om organisasjonsdriften; som medlemsblad og andre publikasjoner. Støttemedlemskap kan tegnes av enkeltpersoner, familier og organisasjoner og eller institusjoner og bedrifter. Støttemedlemskap innebærer økonomisk støtte til Foreningen for barnepalliasjon og gir ingen medlemsrettigheter utover dette, annet enn å kan benytte seg av fordelsavtaler som FFB har. Støttemedlemmene skal betale kontingent fastsatt av generalforsamlingen. Alle medlemskap i FFB gir fordeler i form av rabatt i nettbutikken og hotellavtaler og andre avtaler som FFB har inngått på vegne av organisasjonen.

Handle mer